Uwaga !!! Zawody zostały przeniesione do Centrum Sportu w Błoniu. 

                                                                    Sponsorzy i Partnerzy IX edycji 

   

  

     

   

     

 

 

                                           

 

                                                                      

 

                                                                                

                                                                               

                                                                                                                        

                                                              

Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego w Legionowie oraz
Born2Dane Studio Małgorzaty Szulc i Mariusza Mikołajek    
zapraszają na
VI Międzynarodowy Turniej Tańca "Time for Dance 2022"

25 marca 2022 (piątek)
Hip Hop

26 marca 2022 (sobota)
Performing Art Improvisation,
Jazz, Modern,

27 marca 2022 (niedziela)
Disco Dance, Inne Formy Tańca  

Start 10.00 

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Legionowo
Burmistrza Miasta Błonia

 

     

                                                Cele Turnieju:

Konfrontacja dorobku artystycznego solistów duetów
i zespołów amatorskiego ruchu tanecznego zrzeszonych
w domach kultury oraz szkołach tańca,
Popularyzacja tańca, jako aktywnej formy spędzania
czasu wolnego
i rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży.
Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju
w duchu fair play w gościnnych progach przepięknego
obiektu sportowego, jakim jest Centrum Sportu w Błoniu

 

 

TIME FOR DANCE 2022

 1. Do dnia  14 marca 2022 r. ( do godz. 24.00 ) należy dokonać zgłoszenia ON - LINE przez internetowy system rejestracyjny znajdujący się na www.danceonline.pl a następnie wysłać do organizatora poprzez system rejestracyjny.  
      Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane !!!
 2. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 40 zł od uczestnika za każdą konkurencję na rachunek bankowy Stowarzyszenia Tańca Nowoczesnego 05-120 Legionowo ul. Warszawska 60 b nr konta: 85 9511 0000 2001 0000 0547 0001 . W treści przelewu należy wpisać nazwę klubu oraz nr ewidencyjny  (zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu przy podsumowaniu rejestracji ).
  UWAGA !!! Ewentualne zmiany ( skreślenia ) są możliwe bezpłatnie tylko do  14.03.2022 r. Po tym terminie zmiany (zgłoszenia) będą przyjmowane tylko po opłaceniu podwójnej opłaty startowej a opłata startowa w przypadku skreślenia  nie podlega zwrotowi. 
 3. Wpłat należy dokonać przelewem na konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2022 r. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  Nie ma możliwości dokonywania opłat startowych gotówką w dniu zawodów !!!
 4. Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników, oraz odbioru wejściówek i numerów startowych w dniu turnieju w godzinach trwania rejestracji tj. 8.00 – 9.00.

Uwaga!!! Problemy techniczne z rejestracją należy zgłaszać na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po zamknięciu rejestracji ON-LINE nie dopisujemy żadnych tancerzy (wyjątek stanowi zgłoszenie po dokonanie podwójnej opłaty startowej) a wszelkie zmiany ( skreślenia ) prosimy zgłaszać na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Zgłaszanie poprawek na bieżąco pozwoli uniknąć niepotrzebnego bałaganu i skróci przeprowadzenie rejestracji  w dniu zawodów. W dniu zawodów nie dokonujemy żadnych zgłoszeń zawodników.

 

TIME FOR DANCE 2022

Turniej oceniany będzie przez 5 lub 7 osobowe Jury złożone z sędziów krajowych jak i międzynarodowych różnych Federacji Tanecznych oraz osób niezrzeszonych z wieloletnim doświadczeniem, aktywnie działających w amatorskim i zawodowym ruchu tanecznym.

UWAGA - System sędziowski "3M" !!!
Zawody jak w poprzedniej edycji będą oceniane będą w systemie sędziowskim  " 3M " . Aby uczynić rywalizację maksymalnie sprawiedliwą tancerze TIME for DANCE będą oceniani systemem punktowym  gdzie punkty z poszczególnych rund ulegają sumowaniu a skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę i tym samym nie mają wpływu na zaniżenie lub zawyżenie wyniku końcowego. Tym oto sposobem , każda runda ma znaczenie a rywalizacja staje się znacznie ciekawsza i co najważniejsze bardziej sprawiedliwa.
Wynik końcowy jest sumą punktów uzyskanych w  poszczególnych rundach. 

TIME FOR DANCE 2022

W kategoriach Solo i Duety dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców miejsc I-III a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców. W kategoriach Mini Formacje i Formacje dyplomy dla finalistów, puchary dla zdobywców miejsc I-III a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Organizatorzy przewidują NAGRODĘ GRAND PRIX dla najlepszej prezentacji (Mini Formacji lub Formacji )  turnieju wg ilości zdobytych punktów w FINAŁACH każdego dnia.

Ze względu na sytuację epidemiczną, nie chcąc powodować tłoku na podium, nie będzie oficjalnego wręczenia nagród. Wszystkie nagrody i trofea będą odbierane w specjalnie przygotowanym ogródku z nagrodami ;-)))

 

TIME FOR DANCE 2022

Ważne informacje

 1. Zawody pod względem reżimu sanitarnego będą rozgrywane zgodnie z aktualnym  rozporządzeniem Rady Ministrów uwzględniając wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie informacje dotyczące  wymaganych dokumentów a także zasady organizacji w trakcie trwania zawodów zostaną przesłane zgłoszonym klubom na mail podany w zgłoszeniu. Trenerzy poszczególnych klubów są zobowiązani do pouczenia swoich tancerzy oraz opiekunów o przestrzeganiu odpowiednich zasad podczas trwania zawodów TIME for DANCE 2022.
 2. Wymiary parkietu 15m X 12 m, który może zostać podzielony na pół w przypadku konieczności rozgrywania konkurencji solo i duetów na dwóch parkietach.
 3. Godziny otwarcia rejestracji: 8.00 - 9.00. Przy rejestracji należy posiadać  ksero dowodu wpłaty opłaty startowej oraz wymagane dokumenty ( podpisane Oświadczenie, podpisany Regulamin i Procedury ). Istnieje możliwość odebrania numerów startowych  i wejściówek w późniejszych godzinach po uprzednim uprzedzeniu Organizatora. Należy tylko pamiętać, że tancerz musi być przygotowanym do zawodów na godzinę przed startem.
 4. W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna prosimy o przesłanie jej razem ze zgłoszeniem zespołu poprzez panel rejestracyjny na www.danceonline.pl. Dla bezpieczeństwa prosimy także o zabranie muzyki ze sobą na zawody na pendrive w pliku mp.3 lub wav.
 5. W dyscyplinach DISCO DANCE, HIP HOP, JAZZ i MODERN turniej będzie rozgrywany w oparciu o przepisy ogólne IDO i WADF.
 6. Przepisy dotyczące kategorie Performing Art Improvisation , Jazz , Modern  oraz Inne formy  Tańca są w skrócie opisane w regulaminie Time for Dance 2022. Ostateczna interpretacja przepisu należy do Sędziego Głównego .
 7. Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej 30 minut po zakończonej konkurencji po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł. W przypadku nieuzasadnionego protestu wadium nie jest zwracane.
 8. Podczas turnieju organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych.
 9. Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi Sędziemu Głównemu sprawdzenie daty urodzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zawodnika lub całego klubu w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wieku. Chcemy, aby zawody były rozgrywane w duchu fair play i dlatego wszelkie tego typu naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej bez względu na etap zawodów.
 11. Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na boso.
 12. Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić parkiet.
 13. Każdy klub otrzymuje bezpłatną wejściówkę dla jednego trenera na 30 tancerzy oraz 1 opiekuna na 15 zawodników. W przypadku, gdy klub zdecyduje się na większą ilość opiekunów, wejściówki należy zamówić u organizatora (zaznaczając to w zgłoszeniu). Wejściówki te   będą przekazane przedstawicielowi klubu przy rejestracji po dokonaniu opłaty w wysokości 40 zł za jedną wejściówkę, która dodatkowo upoważnia do przebywania  w szatni i przy parkiecie. W przypadku odbywania zawodów bez udziału publiczności nie będzie mozliwości wykupu dodatkowych wejściówek. Rodzice i kibice będą mieli zakaz wstępu.
 14. Jeżeli będzie możliwość odbywania zawodów z udziałem publiczności to będą obowiązywały jednodniowe bilety wstępu w wysokości 40 zł /osoba dorosła oraz 20 zł dzieci do 12 lat, które będzie można zakupić w dniu turnieju w kasie organizatora. Bilety zakupione w kasie turnieju upoważniają tylko i wyłącznie do wejścia na trybuny dla widzów. Widzowie mają bezwzględny zakaz przebywania w miejscu dla tancerzy , trenerów i opiekunów poszczególnych grup.

Postanowienia końcowe:

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii poziomowych lub wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 2. Zawody nie są turniejem żadnej z federacji tanecznych dlatego też od uczestników nie są wymagane licencje.
 3. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z  Sędzią Głównym.
 4. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości opiekunów.
 5. Rachunki będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą  klubom po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji wraz z dokładnymi danymi potrzebnymi do wypisania r-ku na e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 6. Zgłoszenie się na turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze i bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju „Time for Dance 2022”
 7. Organizator nie pobiera akredytacji foto oraz video. Z aparatów jak i kamer korzystać można bezpłatnie.
 8. Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej opłaty i pisemnej zgody organizatora.
 9. Należy mieć na uwadze, że szatnie nie są zamykane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy  wartościowe pozostawione w szatni bez opieki.
 10. Kierownikiem organizacyjnym turnieju jest p. Mariusz Mikołajek tel. 601-621-754, który służy pomocą w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości.
 11. Zarówno program ramowy jak i szczegółowe wyniki po zakończeniu turnieju ukażą się na stronach www.born2dance.pl oraz  www.danceonline.pl .

Time For Dance 2022

Rejestrację rozpoczynamy  od dnia 10 listopada 2021 r

INTERNETOWY SYSTEM REJESTRACYJNY 
( termin  zgłoszeń do 14 marca 2022 godz.24.00 )