Zapraszamy wszystkich serdecznie na VI  Międzynarodowy Turniej "Time for Dance 2019 "

            

                                                                          Sponsorzy  VI edycji

 

          

 

 

 

 

   

 

 

            

             

    

 

          

   

                                                                     Patronat Medialny   

                                                                                                            

                                                                      

Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego w Legionowie oraz
Born2Dane Studio Małgorzaty Szulc i Mariusza Mikołajek    
zapraszają na
VI Międzynarodowy Turniej Tańca "Time for Dance 2019"

11 stycznia 2019 (piątek)
Hip Hop, Street Dance Show

12 stycznia 2019 (sobota)
Disco Dance, Inne Formy Tańca,
Performing Art Improvisation

Start 9.00 

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Legionowo
Starostwo Powiatu Legionowskiego
Polska Federacja Tańca

     

                                                Cele Turnieju:

Konfrontacja dorobku artystycznego solistów duetów
i zespołów amatorskiego ruchu tanecznego zrzeszonych
w domach kultury oraz szkołach tańca,
Popularyzacja tańca, jako aktywnej formy spędzania
czasu wolnego
i rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży.
Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju
w duchu fair play w gościnnych progach przepięknego
obiektu sportowego, jakim jest "Arena Legionowo"

 

 

Wyniki są dostępne na stronie  http://www.danceonline.pl/Wyniki/4/LISTA.html

 

 

                                      Podział konkurencji na

11.01.2018 ( piątek )                        
12.01.2018 ( sobota )                 

 Hip Hop :
- solo
- duety
- trio
- mini formcje
- formacje

Street Dance Show :
- mini formacje
- formacje

 

 Disco Dance :
  - solo
- duety
- trio
- mini formacje
- formacje

Inne Formy Tańca:
- mini formacje
- formacje

Performing Art Improvisation :
- solo

   
 
 
 
 

 

                                                                             

 

TIME FOR DANCE 2019

 1. Do dnia 5 stycznia 2019 r. ( do godz. 24.00 ) należy dokonać zgłoszenia ON - LINE przez internetowy system rejestracyjny znajdujący się na www.danceonline.pl a następnie wysłać do organizatora poprzez system rejestracyjny. 
  Zgłoszenia po tym terminie i w innej formie nie będą przyjmowane !!!
 2. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 25 zł od uczestnika za każdą konkurencję na rachunek bankowy Stowarzyszenia Tańca Nowoczesnego 05-120 Legionowo ul. Warszawska 60 b nr konta: 85 9511 0000 2001 0000 0547 0001 . W treści przelewu należy wpisać nazwę klubu oraz nr ewidencyjny  (zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu przy podsumowaniu rejestracji ).
  UWAGA !!! Ewentualne zmiany ( skreślenia ) są możliwe tylko do 5 .01.2019 . Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Wpłat należy dokonać przelewem na konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2019 r. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  Nie ma możliwości dokonywania opłat gotówką w dniu zawodów !!!
 4. Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników, oraz odbioru wejściówek i numerów startowych w dniu turnieju w godzinach trwania rejestracji tj. 7.30 – 8.30

Uwaga!!! Problemy techniczne z rejestracją należy zgłaszać na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po zamknięciu rejestracji ON-LINE nie dopisujemy żadnych tancerzy a wszelkie zmiany ( skreślenia ) prosimy zgłaszać na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Zgłaszanie poprawek na bieżąco pozwoli uniknąć niepotrzebnego bałaganu i skróci przeprowadzenie rejestracji  w dniu zawodów.

TIME FOR DANCE 2019

Turniej oceniany będzie przez 5 lub 7 osobowe Jury złożone z sędziów krajowych jak i międzynarodowych różnych Federacji Tanecznych oraz osób niezrzeszonych z wieloletnim doświadczeniem, aktywnie działających w amatorskim i zawodowym ruchu tanecznym.

UWAGA NOWOŚĆ !!!
Zawody jak w poprzedniej edycji będą oceniane będą w systemie sędziowskim  " 3M " . Aby uczynić rywalizację maksymalnie sprawiedliwą tancerze TIME for DANCE będą oceniani innowacyjnym systemem punktowym  gdzie punkty z poszczególnych rund ulegają sumowaniu a skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę i tym samym nie mają wpływu na zaniżenie lub zawyżenie wyniku końcowego. Tym oto sposobem , każda runda ma znaczenie a rywalizacja staje się znacznie ciekawsza i co najważniejsze bardziej sprawiedliwa.

 

 

 

TIME FOR DANCE 2019

W kategoriach Solo i Duety dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców miejsc I-III a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców. W kategoriach Mini Formacje i Formacje dyplomy dla finalistów, puchary dla zdobywców miejsc I-III a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Organizatorzy przewidują NAGRODĘ GRAND PRIX dla najlepszej prezentacji (Mini Formacji lub Formacji ) piątkowego i sobotniego turnieju wybranej przez JURY.

TIME FOR DANCE 2019

Uwaga!!! Kategorie solowe w konkurencjach SOLO HIP HOP I SOLO DISCO DANCE zostaną rozegrane w specjalnym podziale wiekowym oraz trzech poziomach zaawansowania, aby umożliwić tancerzom możliwość rywalizacji w jak najbardziej sprawiedliwej formie.

Hip Hop  (11.01.2019)  / Disco Dance (12.01.2019)
Czas prezentacji Sposób kwalifikacji Rocznik

POCZĄTKUJĄCY
(czas prezentacji 30-40 s)

Tancerze, dla których „Time for Dance 2019” będzie pierwszym turniejem oraz te osoby, które startowały w najniższych klasach w innych turniejach klasowych w 2018 r;

 

 

Maluszki - 2011 i młodsi

• Dzieci  I - 2009-2010

• Dzieci II - 2007-2008

Juniorzy I2005-2006

Juniorzy II - 2003-2004

• Dorośli - 2002 i starsi

ŚREDNIO ZAAWANSOWANI
(czas prezentacji 40 - 50 s)

Tancerze, którzy w 2018 roku startowali w Ogólnopolskich Turniejach Tanecznych nie kwalifikując się do finałów lub uczestnicy KM IDO , WADF oraz innych Mistrzostw Polski innych federacji, którym nie udało się zakwalifikować dalej niż do ćwierćfinału;

ZAAWANSOWANI
(czas prezentacji do 1 min.)

Finaliści Ogólnopolskich Turniejów Tanecznych, półfinaliści i finaliści KM IDO , WADF lub innych turniejów rangi Mistrzowskiej;

Uwagi końcowe do konkurencji solo:

1. Tancerze początkujący startują w kostiumach treningowych (bez dodatków). Nie szyjemy strojów i nie używamy kostiumów tanecznych. Liczy się tylko taniec !!!
2. O wyborze poziomu zaawansowania danego zawodnika decyduje trener klubu na podstawie dotychczasowych wyników i wiedzy na temat swojego tancerza. Aby uniknąć dyskwalifikacji i wypaczania wyników prosimy o prawidłowe przyporządkowanie tancerzy do poziomu zaawansowania w danej kategorii a w szczególności grupy początkującej. Przy  wyborze poziomu zaawansowania bierzemy pod uwagę całą dotychczasową karierę taneczną danego tancerza a zmiana barw klubowych nie oznacza, że tancerz zaawansowany stał się tancerzem początkującym.
3. Każdy poziom zaawansowania rozegrany zostanie w sześciu podanych w tabeli kategoriach wiekowych. O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia danego zawodnika.

KATEGORIE TANECZNE
11.01.2019
KATEGORIE TANECZNE
12.01.2019
Hip Hop
Street Dance Show*
Disco Dance** Inne Formy Tańca***
Performing Art
       Improvisation
****      

Duety
Trio
Mini formacje (4 - 8 osób)
Formacje (9 - 24 osób)


Mini formacje
(3 - 8 osób)
Formacje (9 - 24 osób)

Duety
Trio
Mini Formacje ( 4 - 8 osób )
Formacje  ( 9 - 24 osób)


Mini formacje (3-7 osób)
Formacje  (8-30 osób)

Solo
(nie ma podziału
na poziom zaawansowania)

CZAS PREZENTACJI CZAS PREZENTACJI

Duety i Trio - 1 min.           
(muzyka   organizatora)

Mini Formacje:
Maluszki i Dzieci – 1 min. 30 s - 2 min.
Juniorzy i Dorośli – 2 min.
(muzyka organizatora)
Formacje - 2 min. 30 s - 3  min.
(muzyka własna)                                

Mini Formacje
2 min. 30 s – 3 min.
(muzyka własna)
Formacje
2 min. 30 s. - 4 min.
(muzyka własna)

                                          

Duety i Trio – 1 minuta
(muzyka organizatora)
Mini Formacje – 2 min.  
(muzyka organizatora)
Formacje – 2 min. 30 s. – 3 min.
(muzyka własna)

 Mini Formacje
2 min. 30 s - 3 min.
( muzyka własna )

Formacje
2 min. 30 s - 4 min.
( muzyka własna )

Eliminacje – 1 min.
(muzyka organizatora
wybrana losowo)
Finał – 1 min.
(muzyka organizatora
wybrana losowo)KATEGORIE WIEKOWE***** KATEGORIE WIEKOWE***** KATEGORIE WIEKOWE
MALUSZKI - 2011 i młodsi
DZIECI
- 2007 - 2010
JUNIORZY - 2003-2006
DOROŚLI - 2002 i starsi
 MALUSZKI - 2011 i młodsi
DZIECI
- 2007 - 2010
JUNIORZY - 2003-2006
DOROŚLI - 2002 starsi

DZIECI
- 2007 i młodsi
JUNIORZY - 2003-2006
DOROŚLI - 2002 i starsi

* Street Dance Show jest kategorią taneczną w oparciu o techniki tańców streetowych ( m.in. hip hop , disco dance, pop, funky, break dance) . Dozwolone są rekwizyty a także partnerowania i elementy akrobatyczne .

**Disco Dance jest kategorią taneczną w której zabronione są wszystkie elementy akrobatyczne, podnoszenia i partnerowania.

***Inne Formy Tańca jest kategorią taneczną w której dozwolone są prezentacje we wszystkich technikach (tj. jazz, modern, etiuda taneczna, Show Dance…itp…) wyłączając wszystkie tańce Street-owe m.in. Disco Dance, Hip Hop, Pop, Funky oraz Taniec Towarzyski i Taniec Ludowy.

****Performing Art  Improvisation – rundy eliminacyjne są rozgrywane w grupach. W finale prezentacje indywidualne do muzyki organizatora. W tej kategorii dozwolone są prezentacje w oparciu o technikę tańca jazzowego, klasycznego lub modern. Podstawą oceny pokazu jest interpretacja muzyki, poziom techniczny prezentacji oraz wyraz artystyczny. Z uwagi na to, iż kostium nie jest podstawą oceny pokazu nie szyjemy strojów i nie używamy kostiumów tanecznych !!!  Obowiązuję stroje treningowe, kolorystyka dowolna.

***** O przynależności wiekowej decyduje wiek najstarszego tancerza. Do każdej kategorii tanecznej ( duety, trio, mini formacje i formacje ) dopuszcza się tancerzy młodszych maksymalnie o 3 lata.

 

TIME FOR DANCE 2019

 1. Wymiary parkietu 12m X 14 m, który może zostać podzielony na pół w przypadku konieczności rozgrywania konkurencji solo i duetów na dwóch parkietach.
 2. Godziny otwarcia rejestracji: 7.30 - 8.30. Przy rejestracji należy posiadać  ksero dowodu wpłaty opłaty startowej.
 3. Rachunki będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą  klubom po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji wraz z dokładnymi danymi potrzebnymi do wypisania r-ku na e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 4. W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna prosimy o przesłanie jej razem ze zgłoszeniem zespołu poprzez panel rejestracyjny na www.danceonline.pl. Dla bezpieczeństwa prosimy także o zabranie muzyki ze sobą na zawody na pendrive w pliku mp.3 lub wav.
 5. W dyscyplinach DISCO DANCE i HIP HOP turniej będzie rozgrywany w oparciu o przepisy IDO i WADF.
 6. Przepisy dotyczące kategorie Performing Art Improvisation, Inne formy  Tańca i Street Dance Show są w skrócie opisane w regulaminie Time for Dance 2019. Ostateczna interpretacja przepisu należy do Sędziego Głównego .
 7. Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej 30 minut po zakończonej konkurencji po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. W przypadku nieuzasadnionego protestu wadium nie jest zwracane.
 8. Podczas turnieju organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych.
 9. Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi Sędziemu Głównemu sprawdzenie daty urodzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zawodnika lub całego klubu w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wieku. Chcemy, aby zawody były rozgrywane w duchu fair play i dlatego wszelkie tego typu naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej bez względu na etap zawodów.
 11. Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na boso.
 12. Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić parkiet.
 13. Podczas turnieju obowiązują jednodniowe bilety wstępu w wysokości 30 zł /osoba dorosła oraz 20 zł dzieci do 12 lat, które będzie można zakupić w dniu turnieju w kasie organizatora. Bilety zakupione w kasie turnieju upoważniają tylko i wyłącznie do wejścia na trybuny dla widzów. Widzowie mają bezwzględny zakaz przebywania w miejscu dla tancerzy , trenerów i opiekunów poszczególnych grup.
 14. Każdy klub otrzymuje bezpłatną wejściówkę dla jednego trenera oraz 1 opiekuna na 15 zawodników. W przypadku, gdy klub zdecyduje się na większą ilość opiekunów, wejściówki należy zamówić u organizatora (zaznaczając to w zgłoszeniu). Wejściówki te będą przekazane przedstawicielowi klubu przy rejestracji po dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł za jedną wejściówkę, która dodatkowo upoważnia do przebywania w szatni i przy parkiecie.

Postanowienia końcowe:

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii poziomowych lub wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 2. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z  Sędzią Głównym.
 3. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości opiekunów.
 4. Zgłoszenie się na turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze    i bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju      „Time for Dance 2019”
 5. Organizator nie pobiera akredytacji foto oraz video. Z aparatów jak i kamer korzystać można bezpłatnie.
 6. Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora.
 7. Należy mieć na uwadze, że szatnie nie są zamykane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy  wartościowe pozostawione w szatni bez opieki.
 8. Kierownikiem organizacyjnym turnieju jest p. Mariusz Mikołajek tel. 601-621-754, który służy pomocą w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości.
 9. Zarówno program ramowy jak i szczegółowe wyniki po zakończeniu turnieju ukażą się na stronach www.born2dance.pl  oraz  www.danceonline.pl .

Time For Dance 2019

 

INTERNETOWY SYSTEM REJESTRACYJNY 
( termin  zgłoszeń do 5 stycznia 2019 godz.24.00 )

 

 

 

 

Muzyka do
PERFORMING ART IMPROVISATION
na TIME for DANCE 2019:

 1. DEAN LEWIS Be all right
 2. YOUNGBLOOD  5 seconds of summer
 3. Don diablo feat. Emeli Sande & Gucci Main Survive
 4. Imagine Dragons - Natural
 5. Dermon Kennedy Power over me
 6. Sigala, Ella Eyre, Meghan Trainor - Just Got Paid ft. French Montana
 7. El Profesor Ft. Laura White - Ce Soir ? (HUGEL Remix)
 8. Rita Ora - Let You Love Me
 9. Benny Blanco & Calvin Harris - I Found You
 10. Club Des Belugas - The Beat Is Rhythm
 11. Trixie Whitley - "Breathe you In My Dreams"
 12. Floyd Lee - Mean Blues
 13. Bebo Best & The Super Lounge Orchestra - Sing Sing Sing
 14. Parov Stelar - Mambo Rap
 15. Tom Grennan - Run in the Rain
 16. Tom Walker - Angels (Live) | Vevo UK LIFT
 17. Mansionair – Easier
 18. LP - Forever For Now
 19. Nouela The Sound of Silence
 20. Sarah Mclachlan - In The Arms Of The Angel
 21. Zayn - Days ft. Shawn Mendes, Kygo (New Song 2018)
 22. Ben Cocks - So Cold
 23. Ella Henderson – Yours
 24. Stacey Kent - All I Do Is Dream Of You
 25. Beth Hart - Caught out in the rain
 26. Jessica Mauboy - Never Be the Same
 27. Calum Scott, Leona Lewis - You Are The Reason
 28. The Greatest Showman – Never Enough Lyric Video
 29. Everything i Need – Aquaman Soundtrack