Zapraszamy wszystkich serdecznie na Ogólnopolski Turniej "Chance for Dance 2017 "

 

                                                                                                      Patronat Medialny

                                                     

 

                                                            

Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego
oraz
Born2Dane Studio Małgorzaty Szulc i Mariusza Mikołajek    
zapraszają na
Ogólnopolski Turniej Tańca "Chance for Dance 2017"

21 października 2017 (sobota)
Disco Dance, Inne Formy Tańca, Performing Art Improvisation

22 października 2017 (niedziela)
Hip Hop

Eliminacje 9.00 - Finały 17.00

"Arena" Toruń ul. Bema 73/89

      

                                                Cele Turnieju:

Konfrontacja dorobku artystycznego solistów duetów
i zespołów amatorskiego ruchu tanecznego zrzeszonych
w domach kultury oraz szkołach tańca,
Popularyzacja tańca, jako aktywnej formy spędzania
czasu wolnego
i rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży.
Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju
w duchu fair play w gościnnych progach przepięknego
obiektu sportowego, jakim jest "Arena " w Toruniu.

 

Program zawodów ukaże się po zamknięciu list startowych

 

 

 

 1. Do dnia 14 października 2017 r. ( do godz. 24.00 ) należy wypełnić zgłoszenia ON - LINE przez internetowy system rejestracyjny znajdujący się na
       www.danceonline.pl . Zgłoszenia po tym terminie i w innej formie nie będą przyjmowane !!!
 2. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 25 zł od uczestnika za każdą konkurencję na rachunek bankowy Stowarzyszenia Tańca Nowoczesnego
      05-120 Legionowo ul. Warszawska 60 b nr konta: 85 9511 0000 2001 0000 0547 0001 . W treści przelewu należy wpisać nazwę klubu oraz nr ewidencyjny  
      (zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu przy podsumowaniu rejestracji ).

     UWAGA !!! W przypadku dokonania zmian ( skreśleń ) po 14 października 2017 opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 1. Wpłat należy dokonać przelewem na konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2017 r. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie
     organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.  Nie ma możliwości dokonywania opłat gotówką w dniu zawodów !!!
 2. Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników, odbioru wejściówek i numerów startowych w dniu turnieju w godzinach
      trwania rejestracji tj. 7.00 – 8.30

    Uwaga!!! Problemy techniczne z rejestracją należy zgłaszać na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po zamknięciu rejestracji ON-LINE nie dopisujemy żadnych tancerzy
    a wszelkie zmiany  ( skreślenia ) prosimy zgłaszać na bieżąco na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , co pozwoli uniknąć niepotrzebnego bałaganu i skróci przeprowadzenie
   rejestracji  w dniu zawodów.

 Turniej oceniany będzie przez 5 lub 7 osobowe Jury złożone z doświadczonych sędziów aktywnie działających w amatorskim i zawodowym
ruchu tanecznym.

UWAGA NOWOŚĆ !!!
 Aby uczynić rywalizację maksymalnie sprawiedliwą turniej CHANCE for DANCE zostanie rozegrany w oparciu o  innowacyjny system punktowy
" 3M "gdzie punkty z poszczególnych rund ulegają sumowaniu a skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę i tym samym nie mają wpływu
na zaniżenie lub zawyżenie wyniku końcowego. Tym oto sposobem , każda runda ma znaczenie a rywalizacja staje się znacznie ciekawsza
i co najważniejsze bardziej sprawiedliwa.

W kategoriach solo, duety i trio dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców miejsc I-III a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
W kategoriach mini formacje i formacje dyplomy dla finalistów, puchary i medale dla zdobywców miejsc I-III. Organizatorzy przewidują
również NAGRODĘ GRAND PRIX dla najlepszej prezentacji lub klubu sobotniego i niedzielnego turnieju wybranej przez JURY.

Uwaga!!! Kategorie solowe w konkurencjach DISCO DANCE i HIP HOP zostaną rozegrane w specjalnym podziale wiekowym oraz trzech poziomach
zaawansowania, aby umożliwić tancerzom możliwość rywalizacji w jak najbardziej sprawiedliwej formie.

                         DISCO DANCE ( 21.10.2017)  /  HIP HOP ( 22.10.2017 )

Czas prezentacji 

Sposób kwalifikacji

Rocznik

  POCZĄTKUJĄCY

(czas prezentacji
30-40 s)

Tancerze, dla których „ Chance for Dance 2017” będzie pierwszym turniejem oraz te osoby, które startowały w najniższych klasach w innych turniejach klasowych w 2017 r;

 • · Maluszki 2010 i młodsi
 •  
 • · Dzieci  I 2008-2009
 •  
 • · Dzieci II 2006-2007
 •  
 • · Juniorzy I 2004-2005
 •  
 • · Juniorzy II 2002-2003
 •  
 • · Dorośli  2001 i starsi

ŚREDNIO ZAAWANSOWANI
(czas prezentacji
40 - 50 s)

Tancerze, którzy w 2017 roku startowali w Ogólnopolskich Turniejach Tanecznych nie kwalifikując się do finałów lub uczestnicy zawodów rangi mistrzowskiej, którym nie udało się zakwalifikować dalej niż do ćwierćfinału;

ZAAWANSOWANI

(czas prezentacji

do 1 min.)

Finaliści Ogólnopolskich Turniejów Tanecznych oraz  półfinaliści i finaliści zawodów rangi mistrzowskiej

 Uwagi końcowe do konkurencji solo:
1. Tancerze początkujący startują w kostiumach treningowych, bez makijażu, bez ozdób, bez dodatków. Nie szyjemy strojów i nie używamy
kostiumów tanecznych!!! Liczy się tylko taniec!!!
2. O wyborze poziomu zaawansowania danego zawodnika decyduje trener klubu na podstawie dotychczasowych wyników i wiedzy na temat
swojego tancerza. Aby uniknąć dyskwalifikacji i wypaczania wyników prosimy o prawidłowe przyporządkowanie tancerzy do poziomu zaawansowania
w danej kategorii a w szczególności grupy początkującej.
3. Każdy poziom zaawansowania rozegrany zostanie w sześciu podanych w tabeli kategoriach wiekowych. O przydziale do kategorii wiekowej
decyduje rok urodzenia danego zawodnika.

 

 KATEGORIE TANECZNE
21.10.2017
KATEGORIE TANECZNE
22.10.2017
DISCO DANCE INNE FORMY TAŃCA* PERFORMING ART  IMPROVISATION* HIP HOP       HIP HOP SHOW TEAMS                     

Duety
Trio
Mini formacje (4 - 8 osób)
Formacje (9 - 24 osób)

Mini formacje (3 - 7 osób)
Formacje (8 - 24 osób)

Solo
(nie ma podziału
na poziom zaawansowania)

Duety
Trio

Mini formacje (4-8 osób)
Formacje  (9-24 osób)

Mini Formacje (4-8 osób)
 

CZAS PREZENTACJI CZAS PREZENTACJI

Duety i Trio - 1 min.           
(muzyka   organizatora)

Mini Formacje - 2 min.
(muzyka organizatora)
Formacje - 2 min. 30 s - 3  min.
(muzyka własna)                                

Mini Formacje
2 min. 30 s – 3 min.
(muzyka własna)
Formacje
2 min. 30 s. - 4 min.
(muzyka własna)

                                         

Eliminacje – 1 min.
(muzyka organizatora
wybrana losowo)
Finał – 1 min.
(muzyka organizatora
wybrana losowo)

Duety i Trio – 1 minuta
(muzyka organizatora)
Mini Formacje – 2 min.  
(muzyka organizatora)
Formacje – 2 min. 30 s. – 3 min.
(muzyka własna)

Mini Formacje - 2 min.
(muzyka własna)

KATEGORIE WIEKOWE* KATEGORIE WIEKOWE*
MALUSZKI - 2010 i młodsi
DZIECI
- 2006 - 2009
JUNIORZY - 2002-2005
DOROŚLI - 2001 i starsi
DZIECI - 2006 i młodsi
JUNIORZY - 2002-2005
DOROŚLI - 2001 i starsi
MALUSZKI - 2010 i młodsi
DZIECI
- 2006 - 2009
JUNIORZY - 2002-2005
DOROŚLI - 2001 starsi

 * Disco Dance - zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych.

Inne Formy Tańca dozwolone są prezentacje we wszystkich technikach (tj. jazz, modern, etiuda taneczna, Show Dance…itp…) wyłączając Disco Dance, Hip Hop, Taniec
Towarzyski i Taniec Ludowy.

* Performing Art  Improvisation wszystkie rundy eliminacyjne oraz finały rozgrywane są do muzyki organizatora. W rundach eliminacyjnych tancerze prezentują się w grupach
a w finale indywidualne. W tej kategorii dozwolone są prezentacje w oparciu o technikę tańca jazzowego, klasycznego lub modern. Podstawą oceny pokazu jest interpretacja
muzyki, poziom techniczny prezentacji oraz wyraz artystyczny. Zabronione są figury akrobatyczne. Z uwagi na to, iż kostium nie jest podstawą oceny pokazu nie szyjemy
strojów i nie używamy kostiumów tanecznych !!!

* Kategorie wiekowe - w duecie, trio, mini formacji i formacji w danej kategorii wiekowej mogą występować osoby młodsze maksymalnie o 2 lata

 1. Wymiary parkietu 12m X 14 m, który może zostać podzielony na pół w przypadku konieczności rozgrywania konkurencji solo i duetów na dwóch
  parkietach.
 2. Godziny otwarcia rejestracji: 7.00 - 8.30. Przy rejestracji należy posiadać  ksero dowodu wpłaty opłaty startowej.
 3. Rachunki będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą  klubom po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji wraz z dokładnymi danymi
  potrzebnymi do wypisania r-ku na e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 4. W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna prosimy o przesłanie jej w pliku mp3  ( mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub oddanie jej
  akustykowi podczas rejestracji na opisanym nośniku dźwięku.
 5. Ostateczna interpretacja przepisów turnieju Chance for Dance 2017 należy do Sędziego Głównego .
 6. Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej 30 minut po zakończonej konkurencji po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł.
  W przypadku nieuzasadnionego protestu wadium nie jest zwracane.
 7. Podczas turnieju organizator zapewnia opiekę medyczną.
 8. Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi Sędziemu Głównemu sprawdzenie daty urodzenia.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zawodnika lub całego klubu w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących
  wieku. Chcemy, aby zawody były rozgrywane w duchu fair play i dlatego wszelkie tego typu naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej
  bez względu na etap zawodów.
 10. Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na boso.Zabrania się używania rekwizytów i substancji
  mogących uszkodzić lub zabrudzić parkiet.Podczas turnieju obowiązują jednodniowe bilety wstępu w wysokości 30 zł /osoba oraz 20 zł dzieci do 12 lat,
  które będzie można zakupić w dniu turnieju w kasie organizatora. Bilety zakupione w kasie turnieju upoważniają tylko i wyłącznie do wejścia
  na trybuny dla widzów. Widzowie mają bezwzględny zakaz przebywania
  w miejscu dla tancerzy , trenerów i opiekunów poszczególnych grup.
 11. Każdy klub otrzymuje bezpłatną wejściówkę dla trenera oraz 1 opiekuna na 15 zawodników. W przypadku, gdy klub zdecyduje się na większą ilość
  opiekunów, wejściówki należy zamówić u organizatora (zaznaczając to w zgłoszeniu). Wejściówki te będą przekazane przedstawicielowi klubu przy
  rejestracji po dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł za jedną wejściówkę, która dodatkowo upoważnia do przebywania w szatni i przy parkiecie.

 

                                                                                               Postanowienia końcowe:

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii poziomowych lub wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 2. Zawody nie są turniejem żadnej z federacji tanecznych dlatego też od uczestników nie są wymagane licencje.
 3. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z  Sędzią Głównym.
 4. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany
  do posiadania wymaganej ilości opiekunów.
 5. Zgłoszenie się na turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze    i bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację
  fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów,
  a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju „Chance  for Dance 2017”
 6. Organizator nie pobiera akredytacji foto oraz video. Z aparatów jak i kamer korzystać można bezpłatnie.
 7. Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora.
 8. Należy mieć na uwadze, że szatnie nie są zamykane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy  wartościowe pozostawione w szatni
  bez opieki.
 9. Kierownikiem organizacyjnym turnieju jest Pan Mariusz Mikołajek tel. 601-621-754, który służy pomocą w przypadku wszelkich pytań
  i wątpliwości.

10. Zarówno program ramowy jak i szczegółowe wyniki po zakończeniu turnieju ukażą się na stronach www.born2dance.pl, www.danceonline.pl .