Zapraszamy wszystkich serdecznie na IV Ogólnopolski Turniej "Chance for Dance 2022 ",

                               który się odbędzie w dniu 21 i 22 maja 2022 r ( sobota i niedziela)

 

 

                                                                          SPONSORZY i PARTNERZY 

                                      

 

                               

         

         

 

   

                                                  Patronat Honorowy                                     Patronat Medialny     

            

       
                                           

    

                              

                 

                           

                   

 

Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego
oraz
Born2Dane Studio Małgorzaty Szulc i Mariusza Mikołajek    
zapraszają na
Ogólnopolski Turniej Tańca "Chance for Dance 2022"

21 maja 2022 (sobota ) start 8.30
Disco Dance,
Inne Formy Tańca, Jazz, Modern
Performing Art Improvisation

22 maja 2022 ( niedziela ) start 10.00
Hip Hop 

"CKK Jordanki" Toruń Aleja Solidarności 1-3

      

                                                Cele Turnieju:

Konfrontacja dorobku artystycznego solistów duetów
i zespołów amatorskiego ruchu tanecznego zrzeszonych
w domach kultury oraz szkołach tańca,
Popularyzacja tańca, jako aktywnej formy spędzania
czasu wolnego
i rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży.
Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju
w duchu fair play w gościnnych progach przepięknego
obiektu kulturalnego , jakim jest "CKK Jordanki " w Toruniu.

 

                                                         

                                                                                                                                                        

 

 

Warunki uczestnictwa Chance for Dance 2022

 

 1. Do dnia 7 maja 2022 r. ( do godz. 24.00 ) należy wypełnić zgłoszenie ON - LINE przez internetowy system rejestracyjny znajdujący się na www.danceonline.pl , a następnie wysłać do organizatora poprzez system rejestracyjny .
  Zgłoszenia po tym terminie i w innej formie nie będą przyjmowane !!!
 2. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 45 zł od uczestnika za każdą konkurencję na rachunek bankowy Stowarzyszenia Tańca Nowoczesnego 05-120 Legionowo ul. Warszawska 60 b nr konta: 85 9511 0000 2001 0000 0547 0001 . W treści przelewu należy wpisać nazwę klubu oraz nr ewidencyjny  (zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu przy podsumowaniu rejestracji ).

            UWAGA !!! Ewentualne zmiany ( skreślenia ) są możliwe tylko do 7 maja 2022 . Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

  3. Wpłat należy dokonać przelewem na konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2022 r. W przypadku braku wpłaty w podanym   terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Nie ma możliwości dokonywania opłat gotówką w dniu zawodów !!!

  4. Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników, odbioru wejściówek i numerów startowych w dniu turnieju w godzinach trwania rejestracji , które zostaną podane wraz z programem ramowym do dnia 9.05.2022 r

Uwaga!!! Problemy techniczne z rejestracją należy zgłaszać na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po zamknięciu rejestracji ON-LINE nie dopisujemy żadnych tancerzy a wszelkie zmiany ( skreślenia ) prosimy zgłaszać na bieżąco na  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , co pozwoli uniknąć niepotrzebnego bałaganu i skróci przeprowadzenie rejestracji  w dniu zawodów

 Turniej oceniany będzie przez 5 osobowe Jury złożone z doświadczonych sędziów aktywnie działających w amatorskim i zawodowym
ruchu tanecznym.
 Aby uczynić rywalizację maksymalnie sprawiedliwą turniej CHANCE for DANCE zostanie rozegrany w oparciu o  innowacyjny system punktowy
" 3M "gdzie punkty z poszczególnych rund ulegają sumowaniu a skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę i tym samym nie mają wpływu
na zaniżenie lub zawyżenie wyniku końcowego. Tym oto sposobem , każda runda ma znaczenie a rywalizacja staje się znacznie ciekawsza
i co najważniejsze bardziej sprawiedliwa.

 

W kategoriach solo, duety i trio dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców miejsc I-III a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
W kategoriach mini formacje i formacje dyplomy dla finalistów, puchary dla zdobywców miejsc I-III. Organizatorzy przewidują
również NAGRODĘ GRAND PRIX dla najlepszej prezentacji l(mini formacji lub formacji ) sobotniego i niedzielnego turnieju , która zdobędzie największą liczbę punktów w FINALE.

 

Formuła turnieju  Chance for Dance 2022

 

 

 

Ważne informacje : 

 1. Turniej tańca CHANCE for DANCE  pod względem reżimu sanitarnego będzie przeprowadzony zgodnie z aktualnym  rozporządzeniem Rady Ministrów uwzględniając wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów a także zasady organizacji  w trakcie trwania Turnieju zostaną przesłane na mail podany w zgłoszeniu. Trenerzy poszczególnych klubów są zobowiązani do pouczenia swoich tancerzy oraz opiekunów
  o przestrzeganiu odpowiednich zasad i regulaminu podczas trwania Turnieju Tańca CHANCE for DANCE 2022.
 2. Wymiary parkietu 15m X 12 m, który może zostać podzielony na pół w przypadku konieczności rozgrywania konkurencji solo, duetów i mini formacji na dwóch parkietach.
 3. W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna prosimy o przesłanie jej razem ze zgłoszeniem zespołu poprzez panel rejestracyjny na www.danceonline.pl . Dla bezpieczeństwa prosimy także o zabranie muzyki ze sobą na zawody na pendrive  w pliku mp.3 lub wav.
 4. W dyscyplinach DISCO DANCE i HIP HOP turniej będzie rozgrywany w oparciu o ogólne przepisy IDO i WADF.
 5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii poziomowych lub wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 6. Przepisy dotyczące kategorie PAI JAZZ, PAI MODERN, INNE FORMAY TAŃCA  oraz mini formacje i formacje JAZZ i MODERN są w skrócie opisane w regulaminie Chance for Dance 2022. Ostateczna interpretacja przepisu należy do Sędziego Głównego .
 7. Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej 30 minut po zakończonej konkurencji po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł. W przypadku nieuzasadnionego protestu wadium nie jest zwracane.
 8. Podczas turnieju organizator zapewnia opiekę medyczną.
 9. Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi  Sędziemu Głównemu sprawdzenie daty urodzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zawodnika lub całego klubu w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wieku. Chcemy, aby zawody były rozgrywane w duchu fair play i dlatego wszelkie tego typu naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej bez względu na etap zawodów.
 11. Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić podłogę baletową a każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na boso.
 12. Podczas turnieju obowiązują bilety wstępu w wysokości 50 zł /osoba dorosła oraz 30 zł dzieci do 12 lat, które będzie można zakupić w dniu turnieju w kasie organizatora ( liczba miejsc jest ograniczona). Bilety zakupione w kasie turnieju upoważniają tylko  i wyłącznie do wejścia na wyznaczone miejsca dla widzów. Widzowie mają bezwzględny zakaz przebywania w miejscu dla tancerzy , trenerów i opiekunów poszczególnych grup.
 13. Każdy klub otrzymuje bezpłatną wejściówkę dla 1 trenera na 30 zawodników oraz 1 opiekuna na 15 zawodników. W przypadku, gdy klub zdecyduje się na większą ilość opiekunów, wejściówki w cenie 50 zł należy zamówić u organizatora (zaznaczając to w zgłoszeniu) oraz opłacić przelewem na konto wraz z opłatą startową. Wejściówki te będą przekazane przedstawicielowi klubu przy rejestracji.

 

Postanowienia końcowe: 

 

 1. Plan ramowy z dokładnym podziałem konkurencji na poszczególne dni oraz godziny otwarcia rejestracji zostanie podany do dnia 9.05.2022 r. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń turniej odbędzie się tylko w sobotę 21 maja 2022 r.
 2. Przy rejestracji należy posiadać  ksero dowodu opłaty startowej oraz  ( jeżeli tego będą wymagać aktualne przepisy ) wypełnione oświadczenia COVID-19 wszystkich zgłoszonych tancerzy, trenerów i opiekunów. Druk oświadczenia prześlemy mailem po otrzymaniu zgłoszenia.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator może zamknąć rejestrację online w terminie wcześniejszym niż 7 maja 2022 r.
 4. Zawody nie są turniejem żadnej z federacji tanecznych dlatego też od uczestników nie są wymagane jakiekolwiek licencje.
 5. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z  Sędzią Głównym.
 6. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości opiekunów.
 7. Rachunki będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą  klubom po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji w systemie rejestracyjnym na stronie www.danceonline.pl wraz z dokładnymi danymi potrzebnymi do wypisania r-ku . 
 8. Zgłoszenie się na turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze    i bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju „Chance  for Dance 2022”
 9. Organizator nie pobiera akredytacji foto oraz video. Z aparatów jak i kamer korzystać można bezpłatnie.
 10. Bez zgody Organizatora nie wolno prowadzić bezpośredniej transmisji Turnieju Chance for Dance 2022.
 11. Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora.
 12. Należy mieć na uwadze, że szatnie nie są zamykane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy  wartościowe pozostawione w szatni bez opieki
 13. Kierownikiem organizacyjnym turnieju jest p. Mariusz Mikołajek tel. 601-621-754, który służy pomocą w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości.
 14. Zarówno program ramowy jak i szczegółowe wyniki po zakończeniu turnieju ukażą się na  stronach www.born2dance.ploraz www.danceonline.pl .

 

 

 

 

INTERNETOWY SYSTEM REJESTRACYJNY

System będzie uruchomiony od 1 kwietnia 2022
( termin  zgłoszeń do 7 maja 2022 godz.24.00 )