Zapraszamy wszystkich serdecznie na III Ogólnopolski Turniej "Chance for Dance 2021 ",

                               który się odbędzie w dniu 16 PAŹDZIERNIKA 2021 r ( sobota )

 

 

                                                                          SPONSORZY i PARTNERZY

           

 

          

 

               

                                         Patronat Honorowy                                                                  Patronat Medialny     

           

       
    

    

                               

                            

 

Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego
oraz
Born2Dane Studio Małgorzaty Szulc i Mariusza Mikołajek    
zapraszają na
Ogólnopolski Turniej Tańca "Chance for Dance 2021"

16 PAŹDZIERNIKA 2021 (sobota)
Disco Dance,
Hip Hop
Inne Formy Tańca,
Performing Art Improvisation

START 9.00 

"CKK Jordanki" Toruń Aleja Solidarności 1-3

      

                                                Cele Turnieju:

Konfrontacja dorobku artystycznego solistów duetów
i zespołów amatorskiego ruchu tanecznego zrzeszonych
w domach kultury oraz szkołach tańca,
Popularyzacja tańca, jako aktywnej formy spędzania
czasu wolnego
i rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży.
Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju
w duchu fair play w gościnnych progach przepięknego
obiektu kulturalnego , jakim jest "CKK Jordanki " w Toruniu.

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa Chance for Dance 2021

 

 1. Do dnia października 2021 r. ( do godz. 24.00 ) należy wypełnić zgłoszenie ON - LINE przez internetowy system rejestracyjny znajdujący się na www.danceonline.pl , a następnie wysłać do organizatora poprzez system rejestracyjny .
  Zgłoszenia po tym terminie i w innej formie nie będą przyjmowane !!!
 2. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 45 zł od uczestnika za każdą konkurencję na rachunek bankowy Stowarzyszenia Tańca Nowoczesnego 05-120 Legionowo ul. Warszawska 60 b nr konta: 85 9511 0000 2001 0000 0547 0001 . W treści przelewu należy wpisać nazwę klubu oraz nr ewidencyjny  (zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu przy podsumowaniu rejestracji ).

            UWAGA !!! Ewentualne zmiany ( skreślenia ) są możliwe tylko do 2 października 2021 . Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

  3. Wpłat należy dokonać przelewem na konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2021 r. W przypadku braku wpłaty w podanym   terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Nie ma możliwości dokonywania opłat gotówką w dniu zawodów !!!

  4. Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników, odbioru wejściówek i numerów startowych w dniu turnieju w godzinach trwania rejestracji , które zostaną podane wraz z programem ramowym do dnia 10.10.2021 r

Uwaga!!! Problemy techniczne z rejestracją należy zgłaszać na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po zamknięciu rejestracji ON-LINE nie dopisujemy żadnych tancerzy a wszelkie zmiany ( skreślenia ) prosimy zgłaszać na bieżąco na  mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , co pozwoli uniknąć niepotrzebnego bałaganu i skróci przeprowadzenie rejestracji  w dniu zawodów

 Turniej oceniany będzie przez 5 osobowe Jury złożone z doświadczonych sędziów aktywnie działających w amatorskim i zawodowym
ruchu tanecznym.
 Aby uczynić rywalizację maksymalnie sprawiedliwą turniej CHANCE for DANCE zostanie rozegrany w oparciu o  innowacyjny system punktowy
" 3M "gdzie punkty z poszczególnych rund ulegają sumowaniu a skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę i tym samym nie mają wpływu
na zaniżenie lub zawyżenie wyniku końcowego. Tym oto sposobem , każda runda ma znaczenie a rywalizacja staje się znacznie ciekawsza
i co najważniejsze bardziej sprawiedliwa.

 

W kategoriach solo, duety i trio dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców miejsc I-III a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
W kategoriach mini formacje i formacje dyplomy dla finalistów, puchary dla zdobywców miejsc I-III. Organizatorzy przewidują
również NAGRODĘ GRAND PRIX dla najlepszej prezentacji l(mini formacji lub formacji ) niedzielnego turnieju , która zdobędzie największą liczbę punktów w FINALE.

Formuła turnieju  Chance for Dance 2021

Uwaga!!! Kategorie solowe w konkurencjach DISCO DANCE i HIP HOP  zostaną rozegrane  w specjalnym podziale wiekowym oraz trzech poziomach zaawansowania, aby umożliwić tancerzom możliwość rywalizacji w jak najbardziej sprawiedliwej formie.

DISCO DANCE SOLO  / HIP HOP SOLO 

Czas prezentacji

Sposób kwalifikacji

Rocznik

POCZĄTKUJĄCY
(czas prezentacji
30-40 s)

Tancerze, dla których „Chance for Dance 2021” będzie pierwszym turniejem oraz te osoby, które startowały w najniższych klasach w innych turniejach klasowych w 2021 r;

 

Maluszki - 2013 i młodsi

• Dzieci  I - 2011-2012

• Dzieci II - 2008-2010

Juniorzy I2007-2008

Juniorzy II - 2005-2006

• Dorośli - 2004 i starsi

ŚREDNIO ZAAWANSOWANI
(czas prezentacji
40 - 50 s)

Tancerze, którzy w 2019 roku startowali w Ogólnopolskich Turniejach Tanecznych nie kwalifikując się do finałów lub uczestnicy KM IDO , WADF oraz innych Mistrzostw Polski innych federacji, którym nie udało się zakwalifikować dalej niż do ćwierćfinału

ZAAWANSOWANI
(czas prezentacji
do 1 min.)

Finaliści Ogólnopolskich Turniejów Tanecznych, półfinaliści i finaliści KM IDO , WADF lub innych turniejów rangi Mistrzowskiej;

 Uwagi końcowe do konkurencji solo Disco Dance i Hip Hop :

1. Tancerze początkujący startują w kostiumach treningowych (np: koszulka, top, legginsy) w dowolnych kolorach, bez makijażu, bez ozdób. Nie szyjemy strojów i nie używamy kostiumów tanecznych !!! Liczy się tylko taniec i tylko taniec jest oceniany !!!
2. O wyborze poziomu zaawansowania danego zawodnika decyduje trener klubu na podstawie dotychczasowych wyników i wiedzy na temat swojego tancerza. Aby uniknąć dyskwalifikacji i wypaczania wyników prosimy o prawidłowe przyporządkowanie tancerzy do poziomu zaawansowania w danej kategorii a w szczególności grupy początkującej.   Przy  wyborze poziomu zaawansowania bierzemy pod uwagę całą dotychczasową karierę taneczną danego tancerza a zmiana barw klubowych nie oznacza, że tancerz zaawansowany stał się tancerzem początkującym.

3. Każdy poziom zaawansowania rozegrany zostanie w sześciu podanych w tabeli kategoriach wiekowych. O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia danego zawodnika.

KATEGORIE TANECZNE  

Disco Dance* 

Hip Hop 

  Inne Formy Tańca ** 

        Performing Art             Improvisation***     

Duety 
Mini formacje
(3 - 7 osób)
Formacje
(8 - 24 osób )

 Mini formacje
(3-7 osób)
Formacje 
(8-24 osób)

Solo
(nie ma podziału
na poziom zaawansowania)

CZAS PREZENTACJI

CZAS PREZENTACJI

CZAS PREZENTACJI

Duety – 1 min.
(muzyka organizatora )
 
Mini Formacje:
1 min. 30 s - 2 min.
 (muzyka organizatora)

Formacje
2 min. 30 s - 3  min.
(muzyka własna)

Duety -  1 min.
( muzyka organizatora )
 
Mini Formacje:
1 min. 30 s - 2 min.
(muzyka własna tylko w finale) 

Formacje
2 min. 30 s - 3  min.
(muzyka własna)

Mini Formacje
2 min. 30 s - 3 min.
( muzyka własna )

Formacje
2 min. 30 s - 4 min.
( muzyka własna )

Eliminacje – 1 min.
(muzyka organizatora
wybrana losowo)

Finał – 1 min.
(muzyka organizatora
wybrana losowo)

KATEGORIE WIEKOWE****

KATEGORIE WIEKOWE

MALUSZKI - 2013 i młodsi
DZIECI
- 2009 - 2012
JUNIORZY - 2005-2008
DOROŚLI - 2004 i starsi

DZIECI I -2011 i młodsi
DZIECI II - 2009 - 2010
JUNIORZY I - 2007-2008
JUNIORZY II  - 2005 - 2006
DOROŚLI - 2004 i starsi

* Disco Dance jest kategorią taneczną w której zabronione są wszystkie elementy akrobatyczne, podnoszenia.

** Inne Formy Tańca jest kategorią taneczną w której dozwolone są prezentacje we wszystkich technikach (tj. jazz, modern, etiuda taneczna, Show Dance…itp…) wyłączając wszystkie tańce Street-owe m.in. Disco Dance, Hip Hop, Pop, Funky oraz Taniec Towarzyski     i Taniec Ludowy.

*** Performing Art  Improvisation – rundy eliminacyjne są rozgrywane w grupach. W finale prezentacje indywidualne do muzyki organizatora. W tej kategorii dozwolone są prezentacje w oparciu o technikę tańca jazzowego, klasycznego lub modern. Podstawą oceny pokazu jest interpretacja muzyki, poziom techniczny prezentacji oraz wyraz artystyczny. Z uwagi na to,    iż kostium nie jest podstawą oceny pokazu nie szyjemy strojów i nie używamy kostiumów tanecznych !!!  Obowiązują stroje treningowe, kolorystyka dowolna.

**** O przynależności wiekowej decyduje wiek najstarszego tancerza. Do każdej kategorii tanecznej ( duety, trio, mini formacje i formacje ) dopuszcza się tancerzy młodszych maksymalnie o 3 lata ( w kategorii JUNIORZY mogą startować tancerze rocznika 2009 - 2011 a w kategorii DOROŚLI tancerze rocznika 2005 - 2007)

UWAGA!!! W konkurencjach MINI FORMACJI i FORMACJI będą rozgrywane eliminacje do FINAŁU w przypadku ilości powyżej 10 prezentacji w danej kategorii wiekowej.

Ważne informacje Chance for Dance 2021 

 1. Turniej tańca CHANCE for DANCE  pod względem reżimu sanitarnego będzie przeprowadzony zgodnie z aktualnym  rozporządzeniem Rady Ministrów uwzględniając wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów a także zasady organizacji  w trakcie trwania Turnieju zostaną przesłane na mail podany w zgłoszeniu. Trenerzy poszczególnych klubów są zobowiązani do pouczenia swoich tancerzy oraz opiekunów
  o przestrzeganiu odpowiednich zasad i regulaminu podczas trwania Turnieju Tańca CHANCE for DANCE 2021.
 2. Wymiary parkietu 12m X 14 m, który może zostać podzielony na pół w przypadku konieczności rozgrywania konkurencji solo, duetów i mini formacji na dwóch parkietach.
 3. W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna prosimy o przesłanie jej razem ze zgłoszeniem zespołu poprzez panel rejestracyjny na www.danceonline.pl . Dla bezpieczeństwa prosimy także o zabranie muzyki ze sobą na zawody na pendrive  w pliku mp.3 lub wav.
 4. W dyscyplinach DISCO DANCE i HIP HOP turniej będzie rozgrywany w oparciu o przepisy IDO i WADF.
 5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii poziomowych lub wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 6. Przepisy dotyczące kategorie Performing Art Improvisation i Inne formy Tańca  są w skrócie opisane w regulaminie Chance for Dance 2021. Ostateczna interpretacja przepisu należy do Sędziego Głównego .
 7. Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej 30 minut po zakończonej konkurencji po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. W przypadku nieuzasadnionego protestu wadium nie jest zwracane.
 8. Podczas turnieju organizator zapewnia opiekę medyczną.
 9. Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi  Sędziemu Głównemu sprawdzenie daty urodzenia
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zawodnika lub całego klubu w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wieku. Chcemy, aby zawody były rozgrywane w duchu fair play i dlatego wszelkie tego typu naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej bez względu na etap zawodów.
 11. Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić  podłogę baletową a każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na boso
 12. Podczas turnieju obowiązują bilety wstępu w wysokości 40 zł /osoba dorosła oraz 20 zł dzieci do 12 lat, które będzie można zakupić w dniu turnieju w kasie organizatora ( liczba miejsc jest ograniczona). Bilety zakupione w kasie turnieju upoważniają tylko i wyłącznie do wejścia na wyznaczone miejsca dla widzów. Widzowie mają bezwzględny zakaz przebywania w miejscu dla tancerzy , trenerów i opiekunów poszczególnych grup.
 13. Każdy klub otrzymuje bezpłatną wejściówkę dla 1 trenera na 30 zawodników oraz 1 opiekuna na 15 zawodników. W przypadku, gdy klub zdecyduje się na większą ilość opiekunów, wejściówki w cenie 40 zł należy zamówić u organizatora (zaznaczając to w zgłoszeniu) oraz opłacić przelewem na konto wraz z opłatą startową. Wejściówki te będą przekazane przedstawicielowi klubu przy rejestracji. 

Postanowienia końcowe:  

 1. Godziny otwarcia rejestracji zostaną podane razem z planem ramowych do dnia 10.10.2021 r. Przy rejestracji należy posiadać  ksero dowodu opłaty startowej oraz  ( jeżeli tego będą wymagać aktualne przepisy ) wypełnione oświadczenia COVID-19 wszystkich zgłoszonych tancerzy, trenerów i opiekunów. Druk oświadczenia prześlemy mailem po otrzymaniu zgłoszenia.
 2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator może zamknąć rejestrację online  w terminie wcześniejszym niż 30 września 2021 r
 3. Zawody nie są turniejem żadnej z federacji tanecznych dlatego też od uczestników nie są wymagane jakiekolwiek licencje.
 4. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z  Sędzią Głównym.
 5. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości opiekunów.
 6. Rachunki będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą  klubom po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji w systemie rejestracyjnym na stronie www.danceonline.pl wraz z dokładnymi danymi potrzebnymi do wypisania r-ku . 
 7. Zgłoszenie się na turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze    i bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju „Chance  for Dance 2021”
 8. Organizator nie pobiera akredytacji foto oraz video. Z aparatów jak i kamer korzystać można bezpłatnie.
 9. Bez zgody Organizatora nie wolno prowadzić bezpośredniej transmisji Turnieju Chance for Dance 2021.
 10. Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora.
 11. Należy mieć na uwadze, że szatnie nie są zamykane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy  wartościowe pozostawione w szatni bez opieki.
 12. Kierownikiem organizacyjnym turnieju jest p. Mariusz Mikołajek tel. 601-621-754, który służy pomocą w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości.
 13. Zarówno program ramowy jak i szczegółowe wyniki po zakończeniu turnieju ukażą się na  stronach www.born2dance.ploraz www.danceonline.pl .

 

 

INTERNETOWY SYSTEM REJESTRACYJNY

System będzie uruchomiony od 10 sierpnia 2021
( termin  zgłoszeń do 2 października 2021 godz.24.00 )