Jak co roku w ferie zimowe nasze Studio organizuje zajęcia dla grup ćwiczących w Born2Dance Studio. Głównym celem jest przygotowanie tancerzy pod kątem stworzenia (lub tzw. szlifu) choreografii formacji lub etiud tanecznych do formacji na rok 2021 a także przekazanie większej ilości materiału pod kątem warsztatowym (plan zajęć jest uzależniony od grupy). Zajęcia będą obejmować ćwiczenia rozciągające, kondycyjno-siłowe i podstawowe elementy techniki odpowiedniej dla stylu tańca.

UWAGA!!! Zajęcia są obowiązkowe dla wszystkich tancerzy grup średnio zaawansowanych i zaawansowanych, którzy w 2021 roku mają reprezentować nasze Studio tym samy grupę Fame na krajowych zawodach tanecznych.

POBIERZ DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA

Terminy zajęć oraz plan godzinowy dla poszczególnych grup wyglądają następująco:

 

 

Grupa

Termin

Godziny zajęć

Ilość godzin /Cena

Fame 1 Dzieci

11.01 – 16.01.2021

17.00 - 19.30 

15 / 300 zł

Fame 1 Dorośli

11.01 – 16.01.2021

9.00 - 12.00 

18 / 360 zł

Fame 2 Dzieci

11.01 – 15.01.2021

17.00 - 19.00  / sala Jabłonna

10 / 200 zł

Fame 1 Juniorzy

11.01 - 16.01.2021

12.00 - 15.00

18 / 360 zł 

Początkująca DD A 

11.01 - 15.01.2021

17.00 – 19.00 / sala Jabłonna

10 / 200 zł

    Początkująca HH B + Akrobatyka

11.02 - 15.02.2020

15.00 – 17.00 / sala Jabłonna

10 / 200 zł

 

 

   

 Zajęcia odbywać się będą w:

- Legionowie w Studio na ul. Warszawskiej 60 b - dla grup Fame 1 Kids, Fame 1 Juniorzy, Fame 1 Dorośli ,

- Jabłonnie w Studio na ul. Zegrzyńskiej 8 - dla grup Fame 2 Dzieci i grupy początkujące DD i HH oraz Akrobatyki

Warunkiem uczestnictwa jest oddanie wypełnionej deklaracji oraz wpłaty zaliczki w wysokości 50 % wymaganej kwoty do dnia 19.12.2020 r. ( Legionowo i Jabłonna ). Resztę opłaty należy uiścić w pierwszy dzień zajęć feryjnych.